Gemeente Belangen Best

Welke Ambities delen we met u?

De ambities van Gemeentebelangen Best zijn groot maar reëel. Ze zijn het beste samen te vatten in: het beste voor Best. Om u een idee te geven van deze ambities hebben we een selectie gemaakt uit het totale verkiezingsprogramma van 2022-2026. Deze geven immers onze doelen weer voor de raadsperiode waar we op dit moment nog in zitten. Wat vinden wij belangrijk voor Best en welke beslissingen moeten daarvoor vallen. Ook kunt u daarmee zien dat er de afgelopen periode is bereikt. Een paar voorbeelden

Wie gaan dit voor u waarmaken?

Diana van Weert
Albert Vermeulen
Rinie van Alphen
Ferry Verhoeven

 

 

 

 

 

Waarom lokaal

Waarom zou u op een lokale partij stemmen? We geven graag een aantal redenen:

  • Kijk naar het doel of de doelstelling van de diverse politieke partijen. Belangrijkste doelstelling van een politieke partij is: het verkrijgen of vergroten van de macht in politiek Den Haag. Dus op het Binnenhof. Doelstelling van elke plaatselijke politieke groepering is: de belangen van de gemeente en haar inwoners te behartigen door op politiekonafhankelijke basis vertegenwoordigd te zijn in de gemeenteraad.
  • De meeste punten op de raadsagenda hebben niets te maken met ideologie, levensbeschouwing of religie. Een neutrale, praktische opstelling werkt dan beter….
  • Raadsleden van de fracties van nationale partijen zijn geneigd de richtlijnen en standpunten van hun partij uit te dragen en op te volgen. Ook als die landelijke standpunten van geen wezenlijke betekenis zijn voor de gemeente.
  • Er is overigens geen enkele ‘Wet’ die voorschrijft dat er politieke partijen moeten zijn. Volgens de Nederlandse wetgeving worden in de gemeenteraden de volksvertegenwoordigers op persoonlijke titel gekozen. En hij/zij besluit ‘zonder last of ruggespraak’. Nog steeds!
  • Een plaatselijke afdeling van een nationale partij met een ‘echte’ ideologie kan nooit in beginsel ‘alle’ inwoners van een gemeente vertegenwoordigen. Inwoners zijn een mengelmoes (optelsom) van allerlei levensbeschouwingen en meningen. Een neutrale, praktische opstelling werkt dan beter!
  • De meeste mensen van nu voelen nauwelijks nog enige verwantschap met welke politieke partij dan ook.
  • Fracties van nationale partijen schermen ten onrechte met ‘wij hebben contacten met onze mensen in politiek Den Haag’. Onzin! Contacten met ministeries zijn haast altijd ambtelijke contacten en ambtenaren functioneren op apolitieke wijze. Ze vragen niet aan een hen bezoekende wethouder “van welke partij bent u?”, maar “uit welke gemeente komt u?”…
  • Onderzoeken van ‘bestuurskundigen’ hebben uitgewezen dat naar mate lokale partijen sterker vertegenwoordigd zijn in een gemeenteraad, de afstand tussen de burgers en de overheid minder is.
  • De raadsleden van een lokale partij moeten hun zetelwinst zelf verdienen en hebben geen voordeel van het bezoek van Haagse kopstukken. Is er overigens ongenoegen over een bepaalde landelijke partij, dan krijgt die nationale politieke partij minder stemmen en minder zetels, ook als een raadsfractie heel goed werk levert en prima functioneert!

Ons verkiezingsprogramma 2022-2026