De beloften zijn afgelegd, 30 maart voor de raadsleden en 30 mei voor de burgerraadsleden

Als raadslid of als burgerraadslid moet je voor je benoeming de eed of de belofte afleggen. Omdat we als Gemeentebelangen Best 1 zetel hebben heeft Diana van Weert de belofte afgelegd op 30 maart als raadslid.
30 mei was de beurt voor de burgerraadsleden, en hebben Karin van Luijk, Ferry Verhoeven, en Albert Vermeulen de belofte afgelegd om als burgerraadslid te kunnen opkomen voor Gemeentebelangen Best. De verklaring en belofte gaan als volgt;

Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.

Dat verklaar en beloof ik

Kandidaten Gemeentebelangen lijst 6;

 1. Diana v. Weert v. Geffen.    
 2. Albert Vermeulen.               
 3. Rinie v. Alphen.                    
 4. Ferry Verhoeven.                 
 5. Karin v. Luijk                        
 6. Wim Verbakel.                  
 7. Huub Spijkerboer.    
 8. Pieter v. Velzen. 

  Gemeentebelangen Best bedankt haar achterban voor het in hen gestelde vertrouwen.       

Speerpunten verkiezingen 2022

 • Best een aantrekkelijke gemeente te laten blijven voor de inwoners, o.a. op het gebied van welzijn, werken, wonen, en creëren.
 • Best zelfstandig, maar regionale samenwerking niet uitsluiten.
 • Betere en eerlijke communicatie met de inwoners, om het vertrouwen in de politiek en gemeente bestuur te bevorderen.
 • De verkeersveiligheid in openbare gebieden met name winkelcentra waarborgen, indien nodig handhavend optreden.
 • Jongerenwerk dient duidelijk en herkenbaar te zijn en te blijven
 • Aan de poort van de milieustraat blijvend geen tarieven vragen voor restafval.  Terug naar zoals het was.
 • Inzetten voor betaalbare woningen, en levensbestendig wonen stimuleren.
 • Een zorg en sociaal centrum in de Wig.
 • Geen uitbreiding van de openingstijden en het aantal vliegbewegingen van Eindhoven Airport
 • Inzetten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zodat ze mee kunnen blijven doen in de Beste samenleving.

Effe bijkletsen met de Fractie

Effe bijkletsen met de Fractie, iedere zaterdag morgen vanaf 10:00 uur tot 11:30 uur bij Grand cafe de Bank, Raadhuisstraat 30b uitgezonderd carnavals zaterdag. tot en met 12 maart 2022


Verkiezingen 16 maart 2022

Langzaam naderen we het einde van 2021, en gaan we het verkiezingsjaar 2022 in.
Gemeentebelangen Best is nog op zoek naar leden die enthousiast en actief willen zijn in de Bestse politiek.
Wij zijn, onafhankelijk, open en eerlijk, betrouwbaar en verantwoordelijk, en verdraagzaam en zorgzaam.

Vragen?

Bel ons gerust (06) 476 629 55 of mail ons via info@gemeentebelangen-best.nl

Raadsvergadering 29 juni en ook 30 juni

Maandag 29 juni raadsvergadering met de punten, Meerjarenprognose GREX 2020, jaarstukken 2019, en Kaderbrief 2021.
Om 21:30 begonnen we aan de Kaderbrief 2021 gezien de tijd kregen alle fracties een 1ste termijn (max. 10 minuten spreektijd) en werd er afgesproken dat dinsdag 30 juni de raadsvergadering voortgezet werd.
Einde van de vergadering was rond de klok van 22:30 uur en dinsdag werd de vergadering om 19:30 uur hervat. Het college beantwoorde de gestelde vragen van een dag van te voren. Uiteraard zijn er diversen moties en amendementen ingebracht, na een 2de termijn is her raadsbesluit kaderbrief 2021 aangenomen. mocht je de vergadering terug willen kijken kan dit via de volgende URL’en de 1ste is van 29 juni en de 2de van 30 juni
https://best.notubiz.nl/vergadering/658578/Raadsvergadering%20%28o.a.%20kaderbrief%29%2029-06-2020
https://best.notubiz.nl/vergadering/754654/Raadsvergadering%2030-06-2020
Maandag 6 juli de laatste raadsvergadering voor de zomer stop, de gaat over de Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven.

Uiteraard is deze vergadering ook te volgen, via best.notubiz.nl