Gemeente Belangen Best

Gemeentebelangen Best is een lokale partij in de gemeente Best. Dat betekent dat we actief zijn én blijven voor alle inwoners van Best. We hebben geen ‘last’ van landelijke of provinciale partijprogramma’s of ideeën uit Den Haag of Den Bosch. Gemeentebelangen vaart een eigen koers om Best een aantrekkelijke gemeente te laten zijn op het gebied van werken, wonen en recreëren!

LEES OOK ONZE ONLINE VERKIEZINGSKRANT

Diana van Weert over Gemeente Belangen Best

Allereerst mag ik U namens Gemeentebelangen Best een fijn 2018 toewensen, ook wil ik u graag iets over Gemeentebelangen vertellen.

Gemeentebelangen Best, een plaatselijke politieke partij, is nu met twee leden Albert Vermeulen en ik, Diana van Weert, in de raad vertegenwoordigt. Daarnaast hebben wij nog drie burgerleden Rinie van Alphen, Wilhelmien Leijten en Ferry Verhoeven.

Wie ben ik, ik ben Diana van Weert van Geffen, 59 jaar oud, getrouwd met Henk, wij hebben twee kinderen, een schoonzoon en twee kleinkinderen.

In oktober 2012 mocht ik het stokje van Wout Gloudemans overnemen, een leuke bijkomstigheid was dat in 1962, mijn vader Ad van Geffen ook Fractievoorzitter Gemeentebelangen was. Samenwerken is ons als partij niet vreemd, een fusie met Reijnders Rooyakkers (1986), DVB (2002) behoorde ook hiertoe. In 1997 ben ik ook politiek actief geworden en in 2002-2006 was ik gemeenteraadslid voor RRG.

Gemeentebelangen is de afgelopen vier jaar bezig geweest om onze rol als een kleine partij goed te spelen d.w.z. daar te zijn waar je, je invloed kan uitoefenen of iets kan betekenen zowel in de Raad als daarbuiten. We kunnen nu roepen dit of dat hebben wij gedaan maar wij zijn ons er van bewust dat je niets klaarkrijgt zonder samenwerking. Het is wel zo, als je naar onze verkiezingsbeloftes  van 4 jaar geleden kijkt , we er veel kunnen afstrepen.

Gemeentebelangen staat voor betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, zorgzaamheid en openheid. Maar ook staat zij voor eerlijkheid en onafhankelijkheid.

Onze partij is en blijft op alle fronten actief om voor alle inwoners van Best een aantrekkelijke gemeente te zijn, te blijven op het gebied van o.a. welzijn, werken, wonen en recreëren.

We komen er niet meer onderuit om in de toekomst samen te werken maar voor Gemeentebelangen staat vast: Samenwerken lokaal of regionaal, “Puur Best’s Belang” staat hierin centraal.

Albert Vermeulen is 60 jaar geleden geboren in Eindhoven en getogen in Best. Hij woont zijn hele leven al in het Wilhelminadorp. Eerst inwonend bij zijn ouders, Prof R. Regoutstraat waar zij nog steeds wonen, nu reeds 36 jaar op de Koningin Julianaweg. Zijn moeder (Roelie Vermeulen) is een bekende vrijwilliger in Best: Rode Kruis, de Zonnebloem, telefooncirkel en zangkoor. In 1982 is hij getrouwd met Mia, dochter van melkboer Theo Leenders en heeft ALMI, een Kadoboetiek in het Wilhelminadorp. Samen hebben ze een zoon (Nick). Ze zijn liefhebbers van het maken van verre reizen en het ontdekken van andere culturen en flora en fauna. Albert heeft gezeten bij de verkenners van de Michiel Magone groep. Tot zijn 24e is hij jeugdleider geweest bij de jeugdclubs in Kadans. Hij heeft de bedrijfsschool van de Nederlandse Spoorwegen gevolgd in Tilburg, met stages bij de diverse bedrijfsonderdelen. Na 2 jaar is hij begonnen in Eindhoven bij het seinwezen. In 1977 is hij in dienst gegaan bij het Korps Mariniers, waarna hij 9 maanden uitgezonden is geweest naar Aruba. Na zijn diensttijd heeft hij zijn werkzaamheden hervat bij de Nederlandse Spoorwegen en intern verschillende functies bekleed: district meetgroep, automatisering en besturingssystemen. Vanwege de privatisering is hij bij verschillende bedrijven in dienst geweest, NBM, BAM-Rail, Tribase en reeds 9 jaren bij Prorail en thans als applicatie beheerder (ICT-Logistiek, VMS, Linux, en Windows systemen). Na zijn diensttijd is hij fanatiek begonnen met hardlopen en wielrennen. Hij is lid van de wielerclub in Best (WTC Velocitas) en mountainbiket hij graag in de bossen. Hij zit in het bestuur van St. Luifelplan en was bestuurslid van de carnavalsvereniging. Zijn periode als raadslid heeft voor hem en zijn hele gezin ook dieptepunten gekend. Zijn schoonouders zijn overleden en helaas ook hun eerste kleindochter (Roos). Inmiddels zijn ze de trotse grootouders van Cato, hun tweede kleindochter. Binnen de partij houdt Albert zich bezig met het domein Leefomgeving (bestemmingsplannen, vastgoed) en automatisering.

Rinie van Alphen is geboren op 3 september 1960 in Tilburg. Sinds 5 jaar woonachtig in Best, getrouwd met Lizet van Alphen-Vos en heeft twee thuiswonende kinderen (16 en 19). Na een periode van 36 jaar werkzaam te zijn geweest in financiële functies, heeft Rinie het Ministerie van Defensie na een reorganisatie verlaten (Sociaal Beleidskader). Na zijn Post HBO opleiding Financiële zorgverlener (Bewindvoering en Schuldhulpverlening), heeft hij tot 2014 gewerkt als bewindvoerder. Sinds 2017 is Rinie werkzaam bij het Rijksvastgoedbedrijf van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als Projectondersteuner bij de afdeling Vastgoedbeheer. Naast zijn werk is Rinie burgerlid en fractielid voor Gemeentebelangen Best, waar hij zich specifiek bezig houdt met het Sociale Domein (Jeugdhulp, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Participatie) en Financiën. Ook is hij bestuurslid (secretaris) van de plaatselijke voetbalvereniging Wilhelmina Boys. Daarnaast is hij actief scheidsrechter binnen de vereniging en houdt zich bezig met het opleiden van scheidsrechters.

Wilhelmien Leijten is in 1964 geboren in het ziekenhuis in Boxtel. Zij is opgegroeid in Oirschot op een boerenbedrijf met een gezin van 5 kinderen. Thuis moest altijd mee geholpen worden, dus Wilhelmien weet wel van aanpakken. In 1985 is zij getrouwd met Peter Leijten en kwam naar Aarle, waar zij samen gingen wonen. Een half jaar voordat ze trouwde, kreeg haar schoonvader een herseninfarct, waardoor ze 11 jaar mantelzorger is geweest. In 1988 is zoon Perry geboren en dochter Willeke in 1989. Peter had de zaak van zijn ouders overgenomen (snijbloemen), maar Wilhelmien wilde liever perkplanten kweken en verkopen van april tot juli. Wilhelmien runde Perkplantenkwekerij Peter Leijten en Peter nam de maand mei vrij van zijn werk om te helpen in het bedrijf. Wilhelmien had veel vaste klanten, nam altijd de tijd voor een kopje koffie en bood een luisterend oor. Jarenlang werd in de kassen de Bestse Kerstmarkt georganiseerd. Ter nagedachtenis aan haar goede vrienden, toverde ze vol enthousiasme de kassen om in kerstsfeer. Wegens gezondheidsredenen is Wilhelmien met de kwekerij gestopt, maar binnen onze fractie kunnen wij de ondernemingsgeest en de levenservaring van Wilhelmien goed gebruiken. Inzicht in de natuur en het buitengebied is haar op het lijf geschreven. Het is dan ook logisch dat zij zich bezig houdt met het Domein Leefomgeving (bestemmingsplannen). Nu Perry geëmigreerd is naar Japan en Willeke met haar man in Vleuten woont, draagt zij haar steentje bij aan het Bewonersoverleg Buitengebied Aarle en Heikant (BOBAH) en brengt ze graag tijd door met haar petekind Roos-Lynn, het kleinkind van haar overleden vrienden. Wilhelmien is nu voor Gemeentebelangen burgerlid, neemt deel aan de fractie en smacht naar meer!

Ferry Verhoeven, 40 jaar oud en geboren en getogen in Best. Partner van Miriam de Koning en vader van Sam en Eva. Hij is woonachtig in de wijk Heuveleind en zijn kinderen gaan daar naar school en naar het kinderdagverblijf. Hij is geboren op De Willem de Zwijgerweg, daarna is hij met zijn zusje Fauny en moeder Annie naar de Mr TJ Verschuurstraat verhuisd. Hij is opgegroeid in een gezin van gescheiden ouders. Hij is een harde werker en verrichtte al vakantiewerk als aardbeienplukker bij Van Beerendonck. Daarna via het uitzendbureau uiteenlopende werkzaamheden verricht, van het maken van beenprotheses tot printpanelen en van upper-menneke op de bouw tot taxichauffeur. Een opgever is het niet. Ferry is met name gespecialiseerd in de WMO en jeugdzorg, mede door zijn eigen ervaringen. Hij wil juist graag hieraan zijn steentje bijdragen. Op zijn 19e is hij in dienst gegaan als beroeps en daar intern gaan wonen. Van 1995 tot 2000 is hij in militaire dienst geweest. In 1997 is hij op uitzending geweest naar Bosnië, hetgeen hem veranderd heeft en moest zijn plekje weer vinden. Na een korte periode van werkeloosheid, werkt hij sinds 2003 als inrichtingswerker in de Penitentiaire Inrichting (gevangenis) in Vught. Hij is een echte Brabantse Bourgondiër en een echt familiemens. Daarnaast is hij actief als voorzitter in de oudercommissie van Partou en bij de Zeskamp 2.0, bestuurslid Samenloop voor Hoop en lid van het Evenementenplatform Best en Carnavalsvereniging de Tuuters. Thans is hij burgerlid en fractielid van Gemeentebelangen Best en doet dat vol overgave!