Speerpunten 2022 Gemeentebelangen Best

Speerpunten Gemeentebelangen Best

  • Best een aantrekkelijke gemeente te laten blijven voor de inwoners, o.a. op het gebied van welzijn, werken, wonen, en creëren.
  • Best zelfstandig, maar regionale samenwerking niet uitsluiten.
  • Betere en eerlijke communicatie met de inwoners, om het vertrouwen in de politiek en gemeente bestuur te bevorderen.
  • De verkeersveiligheid in openbare gebieden met name winkelcentra en bedrijventerreinen, waarborgen, indien nodig handhavend optreden.
  • Jongerenwerk dient duidelijk en herkenbaar te zijn en te blijven, preventie is een must.
  • Aan de poort van de milieu straat blijvend 4  keer per jaar max.  2 kuub  gratis storten.
  • Inzetten voor betaalbare woningen, en levensbestendig wonen stimuleren.
  • Een zorg en sociaal centrum in de Wig.
  • Geen uitbreiding van de openingstijden en het aantal vliegbewegingen van Eindhoven Airport
  • Inzetten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zodat ze mee kunnen blijven doen in de Beste samenleving.

Bekijk hier het volledige programma voor 2022-2026