Verkiezingsprogramma 2022 (verkort)

Algemeen.

Gemeentebelangen Best is een lokale partij die al jarenlang succesvol actief is in de Bestse Politiek. Gemeentebelangen Best staat voor betrouwbaarheid en onafhankelijkheid

Onze partij is én blijft op alle fronten actief om voor alle inwoners van Best een aantrekkelijke gemeente te zijn

 • Best blijft zelfstandig waar hét kan, regionale samenwerking waar hét moet.
 • Bewoners vanaf het begin actief blijven betrekken bij plannen. Daarnaast een nog actievere, betere communicatie naar de inwoners.
 • Dat men bij de pilot Wilhelminadorp/Kantonnier eerlijke kansen krijgt en dat de Gemeente uitvoert wat men belooft.
 • Verduurzamen ja, maar wel realistisch blijven. Het moet haalbaar en betaalbaar blijven

Wonen / Infrastructuur / Verkeer / Wijken

 • Door verdwijnen van de hoogspanningsmasten door

de wijken in best daarvoor een groene zone in zetten als lint.

 • Ons hard maken voor betaalbare woningen (huur en koop) met name voor jongeren, starters en senioren
 • Het nieuwe huis van Best moet multifunctioneel worden waarna het gebruikt kan worden door en voor onze inwoners
 • n. voor ouderen levensloopbestendige woningen realiseren. Aanpassingen in bestemmingsplannen toestaan zodat ouderen (zelfstandig) kunnen blijven wonen of kunnen wonen bij hun kinderen.
 • Zorgen voor een goed woonklimaat voor arbeidsmigranten werkzaam in Best maar dit niet voor de regio regelen.
 • Inbreiding gaat voor uitbreiding.
 • Alert blijven op de openingstijden van Eindhoven Airport

Zorg/ Welzijn / Cultuur / Sport / Onderwijs

 • Een eerstelijnszorg en/of ontmoeting centrum in het Wilhelminadorp ook voor bewoners in de rondom liggende wijken, Kantonnier en Batadorp. De Wig een goede optie en anders een andere plek daar.
 • Veel mensen met een beperking (ook dementie en andere vormen van veroudering) moeten kunnen blijven meedoen en zo lang als mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
 • Gemeente Best moet een dementievriendelijke gemeente blijven en zich houden aan het convenant
 • Het jongerenwerk moet duidelijk en herkenbaar zijn en blijven. Preventie bij de jeugd is een must!
 • Het belang van vrijwilligers blijvend onderschrijven. Zuinig op zijn!
 • Best moet beschikken over een goed aanbod van onderwijs en kinderopvang.

Veiligheid

 • Continue aandacht voor handhaving van de maximale snelheid in de 30 km-zones, met name in de omgeving van basisscholen en het wild parkeren.
 • Veiligheid waarborgen, voor alle groepen, met name door sociale controle te stimuleren. Samen staan we sterk.
 • De verkeersveiligheid in openbare gebieden waarborgen, indien nodig handhavend optreden.

Belastingen / Financiën / Economische Zaken

 • Economisch beleid moet een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor vitale ondernemingen in de dienstverlening, industrie, (detail-)handel en agrarische sector tot resultaat hebben.
 • Mensen in de bijstand zo veel mogelijk ontzien 120% norm aanhouden en indien nodig maatwerk leveren.
 • Het betaalbaar houden van de ophaalkosten voor gescheiden afval. Tijdig evalueren stand van zaken en onderzoek doen naar wat er nog meer mogelijk is.
 • Geen belastingverhogingen met uitzondering van inflatiecorrectie.
 • Een structureel sluitende begroting en meerjarenraming.
 • Aanbesteding van projecten en werken aan bedrijven uit Best stimuleren.

Het uitgebreide programma kunt u terug vinden op,

www.gemeentebelangen-best.nl

Wilt u hem liever op papier bel gerust even naar Diana 06-47662955

Heeft u opmerkingen en of suggesties kun je het ook laten weten via e-mail

info@gemeentebelangen-best.nl