Verkiezingsprogramma 2018 (verkort)

Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen Best (verkort)

Algemeen

 • Regionale samenwerking is noodzakelijk en goed, maar Best blijft zelfstandig
 • Vertrouwen in een professioneel gemeentebestuur
 • Inwoners actief blijven betrekken en actieve communicatie

Wonen, infrastructuur, verkeer en wijken

 

 • Winkelgebieden in Wilhelminadorp en Heuveleind/Heivelden aantrekkelijk houden
 • Een goed centrum voor winkelen, ontspanning en wonen, voor inwoners en ondernemers Waar mogelijk stimulerende initiatieven voor uitgaansleven ondersteunen
 • Hoofdstraat vanaf Oranjestraat tot Nazarethstraat tot wandelgebied maken met laad- en lostijden
 • Betaalbare woningen (huur en koop) met name voor jongeren
 • Voor ouderen levensloopbestendige woningen realiseren, zelfstandig wonen of bij kinderen moet mogelijk zijn
 • Wachttijden voor (huur)huisvesting verkorten
 • Eerst bouwen op vrije plekken binnen de bebouwde kom
 • De Vleut blijft de Vleut en in Aarle bouwen we geen nieuwe wijken over de Aarleseweg
 • Alert op openingstijden van Eindhoven Airport om meer geluidsoverlast tegen te gaan

Welzijn, zorg, cultuur, sport en onderwijs

 

 • Zorgcentrum in het Wilhelminadorp voor bewoners in de rondom liggende wijken
 • De overgang van AWBZ naar WMO, de Participatiewet en Jeugdzorg goed vertalen naar Bestse normen. Iedereen moeten kunnen meedoen
 • Niemand mag buiten de boot vallen. Alle inwoners zijn verschillend en toch gelijkwaardig
 • Op korte termijn een verslavingsbeleid ontwikkelen en invoeren
 • Blijvend aandacht voor het opzoeken van stille armoede, benaderen en ondersteunen
 • Voorzieningen voor gehandicapten en minder validen goed onderhouden en betrekken bij nieuwe (bouw-)plannen
 • Beleidsplan voor buurthuizen ontwikkelen; de zorgvuldig opgebouwde sociale structuur zoveel mogelijk in stand te houden. Duidelijkheid aan (huidige) gebruikers
 • Betaalbare sportaccommodaties voor de gebruikers, in balans met de behoefte
 • Gesubsidieerde instellingen met een vergelijkbaar aanbod als private ondernemingen dienen niet op prijs te concurreren
 • Het jongerenwerk moet duidelijk en herkenbaar zijn en blijven
 • Multifunctionaliteit van accommodaties bevorderen, met dagopvang voor mensen met een beperking
 • Vrijwilligers zijn belangrijk, niet meer regels opstellen
 • Recreatie-initiatieven ondersteunen

Veiligheid

 

 • 30 km-zones en wild parkeren streng handhaven, zeker in omgeving van basisscholen
 • Veiligheid waarborgen voor alle groepen, met name door sociale controle te stimuleren

Belastingen, financiƫn en economische zaken

 

 • Economisch beleid gericht op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor vitale ondernemingen
 • Mensen in de bijstand zo veel mogelijk ontzien
 • Rioolheffing verlagen door samenwerking met gemeenten en waterschappen
 • Huishoudelijk afval afleveren bij milieustraat gratis houden
 • Geen belastingverhogingen met uitzondering van inflatiecorrectie
 • Een structureel sluitende begroting en meerjarenraming
 • Aanbesteding van projecten en werken aan bedrijven uit Best stimuleren