De beloften zijn afgelegd, 30 maart voor de raadsleden en 30 mei voor de burgerraadsleden

Als raadslid of als burgerraadslid moet je voor je benoeming de eed of de belofte afleggen. Omdat we als Gemeentebelangen Best 1 zetel hebben heeft Diana van Weert de belofte afgelegd op 30 maart als raadslid.
30 mei was de beurt voor de burgerraadsleden, en hebben Karin van Luijk, Ferry Verhoeven, en Albert Vermeulen de belofte afgelegd om als burgerraadslid te kunnen opkomen voor Gemeentebelangen Best. De verklaring en belofte gaan als volgt;

Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.

Dat verklaar en beloof ik

Geef een reactie