Raadsvergadering 29 juni en ook 30 juni

Maandag 29 juni raadsvergadering met de punten, Meerjarenprognose GREX 2020, jaarstukken 2019, en Kaderbrief 2021.
Om 21:30 begonnen we aan de Kaderbrief 2021 gezien de tijd kregen alle fracties een 1ste termijn (max. 10 minuten spreektijd) en werd er afgesproken dat dinsdag 30 juni de raadsvergadering voortgezet werd.
Einde van de vergadering was rond de klok van 22:30 uur en dinsdag werd de vergadering om 19:30 uur hervat. Het college beantwoorde de gestelde vragen van een dag van te voren. Uiteraard zijn er diversen moties en amendementen ingebracht, na een 2de termijn is her raadsbesluit kaderbrief 2021 aangenomen. mocht je de vergadering terug willen kijken kan dit via de volgende URL’en de 1ste is van 29 juni en de 2de van 30 juni
https://best.notubiz.nl/vergadering/658578/Raadsvergadering%20%28o.a.%20kaderbrief%29%2029-06-2020
https://best.notubiz.nl/vergadering/754654/Raadsvergadering%2030-06-2020
Maandag 6 juli de laatste raadsvergadering voor de zomer stop, de gaat over de Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven.

Uiteraard is deze vergadering ook te volgen, via best.notubiz.nl

Geef een reactie