Raadsvergadering 5 februari 2018

Maandag 5 februari is er raadsvergadering geweest.
In deze vergadering zijn 2 A-stukken behandeld en 1 B-stuk
De A-stukken (hamerstukken) hadden betrekking op;
18005 – Wijzigen tarieven en verordening Onroerende Zaak Belasting 2018
17097 – Verordening reinigingsheffingen 2018    

Het B-stuk had betrekking op;
18003 – Vaststelling Bestemmingsplan Uitbreiding BestZoo, De Vleut
Het vaststellen van het bestemmingsplan is met algemene stemmen aangenomen.

Als laatste is er een motie ingediend inzake zwerfafval, deze motie heeft betrekking om statiegeld gaan innen op petflessen en blikjes.
Het verzoek is aan de gemeente Best om zich aan  te sluiten bij de statiegeldalliantie .
Deze motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen.