Speerpunten verkiezingen 2022

  • Best een aantrekkelijke gemeente te laten blijven voor de inwoners, o.a. op het gebied van welzijn, werken, wonen, en creĆ«ren.
  • Best zelfstandig, maar regionale samenwerking niet uitsluiten.
  • Betere en eerlijke communicatie met de inwoners, om het vertrouwen in de politiek en gemeente bestuur te bevorderen.
  • De verkeersveiligheid in openbare gebieden met name winkelcentra waarborgen, indien nodig handhavend optreden.
  • Jongerenwerk dient duidelijk en herkenbaar te zijn en te blijven
  • Aan de poort van de milieustraat blijvend geen tarieven vragen voor restafval.  Terug naar zoals het was.
  • Inzetten voor betaalbare woningen, en levensbestendig wonen stimuleren.
  • Een zorg en sociaal centrum in de Wig.
  • Geen uitbreiding van de openingstijden en het aantal vliegbewegingen van Eindhoven Airport
  • Inzetten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking zodat ze mee kunnen blijven doen in de Beste samenleving.

Geef een reactie