Raadsvergadering in corona tijd

De raadsvergaderingen zijn een paar weken geleden weer begonnen. In het begin vergadering via Teams en de vergadering was dan online te volgen via Omroep Best of via best.notubiz.nl.
15 juni was de 1ste raadsvergadering in de raadszaal met de 1,5 meter maatregel. deze was na evaluatie toch niet goed bevallen. vanavond 29 juni gaan alleen de woordvoerders 1 per partij in de raadszaal zitten, en de overige raadsleden en burgerleden gaan in de overige zalen zitten in het gemeentehuis en doen met de vergadering mee via Teams. Ook deze vergadering is te volgens voor het publiek via Omroep Best en via best.notubiz.nl.
vergader punten vanavond zijn, Meerjarenprognose GREX 2020, jaarstukken 2019, en Kaderbrief 2021